— вакуумдагы өтө начар ж-а турактуу эмес гравитациялык талаа, к. Гравитациялык нурлануу

от 2020