— кыймылы бир калыпта болбогон космостук телолордун гравитациялык же тартылуу толкундарды чыгарышы. Гравитациялык толкундардын бар экендиги А. Эйнштейндин салыштыр-малуулук теориясынан (1916) келип чыгат. Интенсивдүүлүгү эң аз болгондуктан, гравитациялык толкундар ушул күнгө чейин тажрыйбада байкала элек. Гравитациялык толкундар электромагнит толкуну сыяктуу туурасынан болгон толкундар ж-а анын ылдамдыгы жарыктын вакуумдагы ылдамдыгына барабар. Гравитациялык толкундардын квант механикасында грави-тион деген түшүнүк пайда болду. Гравитион — гравитациялык толкундарды чыгаруучу бөлүкчө.

Ад.; Гравитационное излучение и перспективы его экспериментального обнаружения, «Успехи физических наук», 1965, т. 86, в. 3, с. 433—46.

от 2020