ГРАВИМЕТР

(лат. gravis —оор ж-а ..метр) — оордук күчүнүн ылдамда-жуусун салыштырмалуу түрдө өлчөөчү прибор (к. Гравиметрия). Г-Дин зкзчулүгү пружиналуу же айланып гуруучу так тараза түрүндө жасалат. Гравиме т р— Г А Э гравимет-ринин жалпы көрүнүшү (а), схемалык түзүлүшү (б).Изхндап Г-лердин иштөө принциби кичинекей гана жүктүн оордук күчүн зи шенсациялоочу пружинанын де-формалиясы же кварц жибинин чый-ркыуу бурчу б-ча оордук күчүнүн ыл-црщдануусунун айырмасын олчөөго шжмзделген. Өлчөө адегенде оордук ж-ртүнүн ылдамдануусу белгилүү бол-нп баштапкы пунктта, андан кийин изилденүүчү жерде жүргүзүлөт. Жакшыртылган Г-дин тактыгы миллигал-дын (к. Гал) он миңдин үлүшүнө жетет. Кен байлыктарды чалгындоодо кварц Г. кеңири колдонулат (к. сүрөт). Деңиздердеги оордук күчүнүн ылдамдануусун ченей турган Г-лер да бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *