ГРАВИМЕТРИЯЛЫК ЧАЛГЫНДОО

— кен чалгындоо геофизикасыңын Жердин гравитациялык талаасын изилдөөгө негизделген методдорунун бири. Жер кыртышындагы тоо тектер-дин ар кандай тыгыздыгына байланыштуу ар бир геол. аймак өзүнө гана тиешелүү жерг. тартуу күчү м-н мүнөздөлөт. Ошонун негизинде Жердин гравитациялык талаасында аномалиялуулукту пайда кылган ж-а кадимки геол. методдор м-н изилдөө мүмкүн болбогон, үстү чөкмө тектер-дин калың катмарлары м-н басырылып калган структураларды Г. ч. аныктайт. Г. ч. үчүн адегенде грави-метриялык съемка жүргүзүлүп, анын негизинде кен табууга мүмкүн болгон райондор, нефть, газ ж. б-лар-дын кендери болуучу структуралар аныкталат. Андан кийин алардагы оордук күчүнүн аномалиясын так изилдөө аркылуу кендин көлөмүн, тереңдигин, формасын ж. б. билүүгө болот. Кендердин түрлөрүн аныкташ үчүн Г. ч. эреже катары магниттик, электрдик, сейсм чалгыпдоо метод-ру м-н бирге жүргүзүлөт. Г. ч. грави-метриялык вариометр, гравиметр при-борлору м-н жердин үстүндө, астында (шахталарда), суунун үстүндө, астында (кемеге орнотулган приборлор м-п) ж-а абада (вертолёт, самолет м-н) жүргүзүлөт. Алынган маалыматтар Жердин терең катмарларын изилдөөдө да пайдаланылат.

Ад.:   В е с е л о в К. Е., С а г и т о в М. У., Гравиметрическая разведка, М., 1968.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *