ГРАВИМЕТРИЯЛЫК СЪЕМКА

— белгилүү бир аймактын гравитациялык талаасын мүнөздөөчү чоңдуктарды өлчөө үчүн жер бетинде жүргүзүлүүчү изилдөө жумуштары. Г.с-га гравиметриялык пункттардын ордун аныктоо да кирет. Г. с. гравиметр, маятниктүү прибор ж-а гравитациялык вариометрлердин жардамы м-н жүргүзүлөт. Милдетине жараша жалпы ж-а дыкаттуу Г. с. болуп бөлүнөт. Жалпы Г. с. Жердин кебетесин (‘фигурасын) ж-а чоң аймактын жалпы геол. түзүлүшүн изилдөөдө, дыкаттуу Г. с. айрым геол. түзүлүштү (структуранын руда кабаттарын, тик нерсенин кыйшаюусун аныктоодо колдонулат. Пункттардын жашашына жараша Г. с. аянттын ж-а профил-дик (пункттары сызыкты бойлой орун алган) болуп ажыратылат. Г. с-нын маалыматтары б-ча Жердин гравитациялык талаасынын аномалияла-ры көрсөтүлгөн гравиметриялык карта түзүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *