— геод. координаталары, анын ичинен деңиз деңгээлинен бийиктиги кошо аныкталган ж-а оордук күчүнүн ылдамдануусу өлчөнгөн жер бетиндеги чекит. Гравиметриялык съемка жүргүзүлгөн учурда, катардагы пункттардан башка ар түрдүү класстагы таяныч Г. п-тарынын тармагы түаүлот. Таяныч пункттарында гравиметриялык,. приборлор м-н бир нече жолу жог., тактыктагы ченөөлор жүргүзүлөт. Бүткүл дүйнө б-ча гравиметриялык съемкалар үчүн баштапкы таяныч Г. п. болуп Потсдамдагы (ГДР) пункт эсептелет (к. Гравиметрия).

от 2020