— тоо тек 5-а-шарларынын төмөн ийилген бүк-тэлуүсү. Тектоникалык жаракалар §-ча синклиналдын канаттары жогору көтөрүлүп, ал эми борб. бөлүгү ziioen сымал төмөн түшүүсүнөн ке-ттт чыгат. Г.-с. жер кыртышынын хонсолидацияланган аймактарына мү-■вздүү (мис, Борб. Каз-н). Кырындагы тоо аралык өрөөндөр (Суусамыр, Тогуз-Торо, Боз-Жалпак, Көкөмерен) «©тектоникалык тиби б-ча Г.-с. болуп эсептелет.

от 2020