ГОХУА

 — азыркы кытай живописи; 20-к-да пайда болгон термин. Г-да сүрөт жибек кездеме, кагаз беттерине суу боек м-н тартылат. Май боек, акварель колдонулбайт. Г. 19-к-дын ая- Ли Кэжань. «Буйвол жана кичинекей бадачы лар». Менчик сүрөт, Прага, гы—20-к-дын башында Кытай иск-во-сунун кедери кетип турган чакта пайда болуп, б. з. ч. З—2-к-дан бери өнүгүп келаткан улуттук живопистин салттарын жаңылады, предметти сызыктар, тактар м-н сүрөттөө ыкмаларын, тех. каражаттарды, жанрларды байытты. Г-нын алгачкы чеберлери: Жэпь Бо-нянь, У Чап-ши, Чэнь Ши-цзэн. Кийин улуттук живописти өөрчүтүү эки багытта: нерсени салттуу манерада гана тартуу (Ца Бай-ши, Пань Тянь-шоу ж. б.) ж-а Г. принциптери м-н европ. сүрөт өнөрү жетишкен принциптерди айкалыштыруу (Сюй Бэй-хун, Цзян Чжао-хэ ж. б.) багытында жүрдү. Бирок Г. өкүлдөрү жаңы турмушту чагылдырууну көздөп, салттуу ыкмада тартылган пейзаждарга жаңы мотивдерди үстүртөн кийрүү м-н алек болууда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *