ГОФМАН РЕАКЦИЯСЫ

 — карбон к-тасынын амиддери бромдуи ж-а жегичтик таасири астында бир атомкө-мүртегин жоготуп, аминге айлануу реакциясы: BCONH2+ Вг2+ ОН- -> -^RNH2+C02+Br-+H20. Спирт эрит-месинде бул реакциядан уретандар пайда болот. Г. р-нын негизинде али-фатикалык, ароматтуу ж-а геторо-циклдүү аминдер, диаминдер, амино-кислоталар алынат. Бул реакцияны 1881-ж. немец химик-органиги А. В. Гофман ачкан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *