ГОТ ЖАЗУУСУ

(готика минускулу) — о. кылымдагы (12— 17-к.) латын жазуусунун графикалык түрү. Анын алгачкы үлгүлөрү 10-к-да Италияда, 11-к-дын аягында Батыш Европанын башка өлкөлөрүндө пайда болгон. Г. ж. 4 түргө бөлүнөт: 1) текстура — сүйрү жазуу; 2) фрактура — сүйрүлөнгөн сынык жазуу; 3) швабахөр — айрым тамгалары тегерек келген сынык жазуу; 4) тегерек Г. ж. —Кайра жаралуу доорундагы гот жазуусу м-н гуманисттик жазуунун ортосундагы өткөөл жазуу. Жаңы немец басмаларында Г. ж. сейрек колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *