ГОТОВАЛЬНЯ

— чийме-график иштерине арналган аспаптардын жыйындысы. Анын негизги аспаптары: айлананы ж-а жааны тушь же карандаш м-н чийүүчү циркуль; сызгыч б-ча түз сызыкты же лекал м-н ийри сызыкты жүргүзүүчү рейсфедер; диаметри 8 мм ге чейинки айлананы чийүүчү ж-а сызыктуу өлчөмдөрдү так өлчөөчү кронциркуль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *