(23. И. 1896, Моравия, Дедице кыш. —14. 3. 1953, Прага) — чехосл-ялык ж-а эл аралык жумушчу кыймылынын ишмери, Че-хосл-янын саясий ж-а мамл. ишмери. Дыйкандын уулу. Эмгек жолун 12 жашынан баштаган. 1912-ж. жаштардын с.-д. кыймылына катышат. 1918-жылдан с.-д. партиянын солчулдар тарабында. Чехосл-я коммунисттик партиясын негиздөөчүлөрдүн бири. 1922—25-ж. коммунисттик «Правда худоби», «Глас лиду» газеталарынын редактору. 1925-ж. ЧКП БКнын ж-а анын Саясий бюросунун мүчөсү; 1926—29-ж. ЧКП БКнын агитация ж-а пропаганда бөлүмүнүн башчысы. ЧКПнин 5-съездиндө (1929) БКнын ген. секретарлыгына шайланат. 1945-ж. ЧКПнин пред-ли. 1928-ж. КИАКтын мүчөсү, 1935-43-ж. КИАК-тын секретары. 1948-жылдагы февр. окуяларынан кийин бурж. заговор-чулардан тазаланган жаңы өкмөт түзгөн. 1948-жылдын 14-июнунан Чехосл-я Респ-касынын президенти. Г. чыныгы интернационалист, Сов. Союзунун эң жакын досу болгон. «Советтер Союзу менен дайыма бирге!» деген бүткүл элдик ураанды жарыялаган. ЧССРде К. Готвальд ордени белгиленген. Злин ш-на Готвальд-дын ысмы берилген.

от 2020