ГОТА ПРОГРАММАСЫ

 — герм. с.-д-нын Готадагы съездиндө (1875-ж. 22—27-май) кабыл алган программасы; мында с.-д. жумушчу партиясы (к. Эйзенахчылар) м-н лассалчыл Бүткүл герм. жумушчулар союзу Германия с.-д. жумушчу партиясы болуп бириккен. Г. п-нда жумушчу табын боштондукка чыгаруу үчүн өндүрүш куралдарын коомдоштуруу керек, Германия с.-д. жумушчу партиясы жумушчу табын боштондукка чыгаруу ж-а соп. коомду куруу максатын көздөйт леп айтылган. Г. п-нда соң. рев-я ж-а пролетариаттын саясий бийликти жеңип алуу идеясы болгон эмес; анда эмгекчилердин жакырданышы табигый закон деп караган Мальтус «теориясына» окшогон Лассалдын про-гетариатка караганда бардык таптар дыйкандар да) реакциячыл келет зеген тезиси орун алган. Г. п-нда жалпы шайлоо укугу ж-а өндүрүш кооперативдери аркылуу эле жумушчу табы өз максатына жете алат деп белгиленген. Маркс Г. п-нын долбоо-рундагы мындай оппортун. оош-кы-жыштарды катуу сынга алып, соң. жэомду куруу үчүн пролетариат диктатурасы зарыл экенин ж-а дыйкандардын рев-ячыл мүмкүнчүлүктөрүн баса көрсөткөн. Германия с.-д-нын Эрфурт съездинин алдында (1891) Маркстын 1875-ж. жазган «Гота про-ж^2ммасына сын» деген эмгеги Энгельс тарабынан жарыяланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *