ГОСПИТАЛЬ

(лат. hospitalis — меймандос) — СССРде аскер кызматын-дагыларды жаткырып дарылоочу мекеме. Европанын бир катар өлкөлөрүндө ж-а АКШда калкты дарылоочу мекемени Г. деп да атайт. Биринчи аскер Г. 16-к-да Испанияда, 18-к-да Россияда, Пруссияда, Улуу Брита-нияда пайда болгон. Г. дайыма (согуш ж-а тынчтык убагында), убактылуу (согуш убагында) иштөөчү болуп бөлүнөт. Сов. Куралдуу Күчтө дайыма иштөөчү Г-га округ-дук, гарнизондук ж-а борборго баш ийүүчү Г-дар кирет. Борборго баш ийүүчү Г. мурдагы Башкы аскердик госпиталь (азыр Н. Н. Бурденко атн.) Москвада 1707-ж. негизделген. Анын базасында врачтар даярдалып, мед. кызматкерлердин билими өркүндөтүлөт (Аскер мед. академиясынын Клиникалык аскер Г.). Округдук Г. округдагы татаал ж-а катуу ооруларды дарылоого жардам берет. Гарнизондук Г. өзүнө бекиген бир нече гарнизондорду тейлейт. Убактылуу Г. көчмө талаа (терапия, хирургия, жугуштуу оорулар, жеңил жара-дарлар үчүн) ж-а эвакуациялык Г-дарга бөлүнөт. A iap армиянын артынан жүрүүгө ылайыкталган ж-а согуш убагында жарадар, оорулуу адамдарды кабыл алып, мед. жардам көрсөтөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *