1961-ж. май айында түзүлгөн. Башкармасы Горький ш-нда. Жол Владимир, Горький, Киров обл-нын, Татар, Удмурт, Мари, Чуваш АОСРлеринин, Пермь, Свердлов, Рязань обл-тарынын, Мордва, Башкырт АССРлеринин аймагы аркылуу өтөт. Г. т. ж. тармагынын уз. 5497 км (1970) же СССРдеги бардык т. ж-дун 4,1 %ин түзүп, өлкөнүн Европа бөлүгүн Урал, Сибирь ж-а Чыгыш райондору м-н, Европ. Түн. ж-а Түн. Батыш райондорун Поволжье, Кавказ ж. б. м-н байланыштырат.

от 2020