ГОРЧИЦА

 — кайчы гулдүүлөр тукумундагы өсүмдүк. Европада, Түн. Африкада, Азияда Sinapis уруусунун көбүнчө бир, сейрегирээк көп жылдык түрү таралган. Көбүнчө гүлү сары, жемиши саадактуу, отоо чөп түрүндө, СССРде 2—3 түрү бар. Дыйканчылык-та бийикт. 25—100 см бир жылдык ак Г. өстүрүлөт. Уругу ак саргыл же күрөң. Жапайы Г. СССРдин бардык жеринде өсөт. Уругу күрөң же каралжын, ал эгилме өсүмдүктөрдүн үрөнүн булгап, 10 жылга чейин өнүмдүүлүгүн жоготпойт. Г-нын Brassica уруусундагы бир жылдык 3 түрү эгилет. Алар Европада, Азияда, Америкада, Африкада кездешет. Г. уругунан май алуу үчүн өстүрүлүп, нан бышыруу, кондитер, консерва ж-а парфюмерия ө. ж-нда пайдаланылат; эфир майы медицинада колдонулат. Г. күкүмүнөн горчичник ж-а тамак-аш горчицасы даярдалат. Ак Г-ны саадак байлаган-га чейин мал оттойт. Г-нын бардык түрүнүн гүлү ширелүү. Сарепт Г-сы-нын тамыры, жалбырагы тамак-ашка жашылча катары керектелет. Г. По-волжьеде, Каз-нда, Ставрополь кра-йында, Новосибирск обл-нда айдалат. Гектарынан 3,9 ц түшүм алынат. Анын бир нече сорту чыгарылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *