ГОРСТ-АНТИКЛИНАЛЬ

 — тектоникалык жаракалар б-ча антиклиналдын канаттары төмөн түшүп, борб. бөлүгү горст сымал көтөрүлүп турган тоо тек катмарларынын балык жон тарткан бүктөлүүсү. Г.-а. жаш платфор-малуу аймактарда кездешет. Кырг-н-дын көпчүлүк майда тоолоруна (уз. 10—16 км, туурасы 4—10 км) мүнөздүү. Мис, Ала-Мышык, Байбиче, Борб. Тянь-Шандагы Эшек-Арт, Кайчы, Ак-Сайдагы Көк-Кыя ж-а Сары-Белес тоолору.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *