ГОРОСКОП

от2020

Ноя 29, 2020

 (гр. horoskopos — мезгил байкагыч) — астрологиялык жалган окуудагы «тагдырды алдын ала айтып берүүчү» чийме, к. Астрология.

от 2020