[19. 9 (1. 10). 1879, Мокрый Ельмута хутору, азыркы Ростов обл. — 26. 2. 1960, Москва] — сов. аскер башчы, генерал-полковник, Сов. Союз. Баатыры (10. 3. 1958). 1919-жылдан КПСС мүчөсү. Биринчи дүйн. согушка катышкан. 1918-жылдан Сов. Армияда Жог. академиялык (1923), начсоставдык (1927) курстарды, Аскердик-саясий академиянын курстарын (1930) ж-а Фрунзе атн. Аскер академиянын (1932) бүткөн. 1932—38-ж. Червондук казактар корпусунун командири, О. Азия аскер округунда командачынын орун басары. Улуу Ата Мек. согуш мезгилинде атчан аскер бөлүктөрүн түзүүгө башчылык кылып, 1941-жылдын июнь — августунда ж-а Сталинград салгылапшнда Атчан аскер бөлүктөрүнө жетекчилик кылуу б-ча Ставканын өкүлү болгон. 1943— 47~ж. атчан аскер башчысынын орун басары. СССР Жог. Советинин (1-шайл.) депутаты. Үч Ленин ордени, 6 Кызыл Туу, 1-дараж. Ата Мекендик Согуш ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган. _

от 2020