ГОРОДКИ

от2020

Ноя 29, 2020

— орус элинин улуттук оюну. Оюнда оюнчу же команда алмак-салмак атайын таякты ыргытуу м-н жыгачтан жасалган цилиндр түрүндөгү мамыча таякчадан тургузулган белгилүү сандагы фигуралар аянттан уруп чыгарылат. Аз эле уруу м-н көп фигура чыгарган команда же оюнчу уткан болуп эсептелет. СССРде 1923-ж. Г-нин бирдиктүү эрежеси иштелип чыккан. Г. ойнолчу аянт («город») 2×2 м, фигураны ыргыта уруу аралыгы — алыскысы ага чейинки аралык («кон») 13 м, жакынкысы («полукон») 6,5 м болот. Фигуралар-дын уз. 20 см, диаметри 4,5—5 см, урма таякчанын уз. 1 м ге жакын. Бир партия 15 ар түрдүү фигуралар-дан турат. СССРде Г. б-ча биринчилик үчүн мелдеш 1936-жылдан бери өткөрүлөт. Кырг-нда 1976-жылдын 1-январына 213 физ-ралык коллек-тивде Г. секциясы иштеген, анда 3549 киши машыккан; 26 СССР спор-тунун мастери, 40 СССР спортунун мастерлигине кандидат ж-а 1-разряд-чы бар.

от 2020