ГОРНО-АЛТАЙСК

от2020

Ноя 29, 2020

(1932-жылга чейин У л а л а, 1932— 1948-ж. — О й р о т-Т у-р а) — РСФСРдин Алтай крайындагы Тоолуу Алтай АОсунун борбор шаары. Алтай тоолорунун этегинде, Май-ма суусунун боюнда жайгашкан. Бийск т. ж. станциясы ж-а пристаны-нан 96 км түш.-чыгыш тарапта. Калкы 38 миң (1974). Мебель, бут кийим, кездеме токуу ф-калары, электр прибор, кирпич з-ддору, эт комбинаты иштейт. Пед. ин-т, технол., ветеринар» дык, кооперативдик техникум, мед. ж-а пед. окуу жайлары, тил, ад~т ж-а тарых ил. из. ин-ттары бар.

от 2020