п даражалуу ахв + … + о„ көп мүчөнү сызыктуу х—а эки мүчөгө бөлүү ыкмасы. Бул ыкма 60Xn-‘ + &i;rn2 + + … + bn-i толук эмес тийиндинин коэффициенттерин ж-а г калдыкты бөлүнүүчү көп мүчөнүн коэффициенттери ж-а а аркылуу туюнтуучу: b0 = a0, bK = auK_i+aK, k—i, 2,…, п—1 ж-а г=аЬп-\ + ав фор-мулаларына негизделген. Г. с. толук эмес тийиндинин коэффициенттерин ж-а калдыкты бат эсептеп чыгарууга мүмкүндүк берет. Көп мүчөнүн х—а болгондогу мааниси калдыкты бергендиктен, Г. с. көп мүчөнүн маанисин табууну да тездетет

от 2020