ГОРМОН ДАРЫЛАРЫ

— гормон м-н дарылоодо колдонуучу гормону же аларга окшош синтет. заты бар дары-дармектер. Г. д. накта ж-а синтет. гормондуу болуп бөлүнөт. Гипофиз дин Г. д. (АКТГ, АКТГ — цинк-фосфат, гонадотропин, пролак-тин, интермедии, питуитрин ж. б.) гипофиз, бөйрөк үстүндөгү без ж-а жыныс бездери начар иштегенде колдонулат. Калкан безинин Г. д. (тиреодин) невроздо, семирип кеткенде ж-а калкан безинин функциясы начарлаганда берилет. Калкан бездерине коңшу б е з д е р-дин Г. д. (паратиреодин) спазмофи-лияда, аллергиялык ооруларда; уйку безиники (инсулин, синтет. бутамид, цикламид, хлорпромазин) диабетте; бөйрөк үстүндөгү бездин кыртышыныкы (кортизон, гидрокортизон, дезоксикорти-костерон ж-а синтет. преднизолон, преднизон, синалар ж. б.) кызыл жү-гүрүктө, муун, тери ооруларында, бронха астмасында ж. б. ооруларда, аялдын ж-а эркектин жыныс гормондору (фолликулин, синэстрол, димэстрол, октэстрол, прогестерон, прегнин, тестостерон-пропи-онат, метилтестостерон ж. б.) жыныс бездери начар иштегенде, акро-мегалияда ж-а төрөттү ылдамдатуу үчүн, эркек же аялдын климакс убагында ж. б. колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *