ГОРИЗОНТАЛЬ СОМДООЧУ МАШИНА

— ажыралма матриңаларда жумуру металлдан ысык б-ча штамптоо Горизонталь сом-доочу машинанын схемасы: I — кыймы л г а келтиргич; г — кривошиптүу вал; з — шат.ун; 4 — башкы жылгыч (ползун); 5 — пуансон; 6—тоскуя; 7—кыймылсыз матрица; 8— кыймылдуу матрица; 9—каптал жылгычы, жолу м-н сом тетиктерди даярдоого ылайыкталган машина. Г. с. м. сом тетиктерди даярдашы б-ча пресстер-дин тобуна кирет. Мында сом тетиктерди жалпайтуу, кесүү, ийүү, кысуу ж. б. жумуштары иштелет. Устакана-лык-пресстөөчү машиналарга караганда Г. с. м-нын өндүрүмдүүлүгү жогору келип, эте тактыкта иштейт. Г. с. м-га жумуш аткаруу күчү кривошип механизми аркылуу берилет да, анын жумуш аткаруучу бөлүктөрү горизонт тегиздигинде кыймылга келет. СССРде ж-а чет өлкөлөрдө жумуш аткаруу күчү 0,5тен 31,5 Мн (50дей 3150 тк), диаметри 225 мм ге чейинки жумуру тетиктерди жасоого жөндөмдүү Г. с. м-лар чыгарылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *