изогипстер (гр. isos — барабар, hypsos — бийиктик) — геогр. парталарда жердин доңиз деңгээлинен бирдей бийикте жаткан чекиттерин бириктирүүчү сызыктар. Г. жер бетинин түзүлүшү ж-дө түшүнүк берет. Алар өзү турган деңгээлдеги жер бетинин кесилиш про-екдиясын элестетет.

горизонталдык жылытуу, к. Тектоникалык жылышуулар.

ГОРИЗОНТАЛЬ — горизонт тегизди-гине паралелль түз сызык, к. Горизонт.

от 2020