ГОРЕЛЬЕФ

от2020

Ноя 29, 2020

 (фр. haut-relief — бийик рельеф) — скульптура өнөрүнүн бир түрү. Г-те сүрөттөлүүчү тулкунун жарымынан көбү тегиз фондон дөмпөйүп чыгып турат. Ал кээде фонго бир аз тийип, болбосо андан деталдар м-н бөлүнөт. Мону-мент-жасалга Г-и арх-рада көп колдонулат.

от 2020