— сүт-эт багытындагы порода. 20-к-дын башында Богород волостунун Нижегород губ-нда (азыркы Горький обл., Богород р-ну) жерг. орус июн тироль ую м-н аргындаштыруудан чыгарылган. Порода болуп 1926-ж. бекиген. Тулкусу чымыр, өңү кызыл. Букасынын тирүүлөй салм. 600—700, чоңу 900, инеги 400—450, айрымы 600 кг. Инегинен жылына 2500—3000, алдыңкы чарбаларда 3500—4000 кг сүт саап алынат. Сүтүнүн майлуулугу 4,2—4,3%. Борго байлаганда жакшы семирет, сойгондо 61—62% эт чыгат. Бул порода Горький, Владимир, Иванов обл-тарында ж-а Чуваш АССРинде өстүрүлөт.

от 2020