ГОРАЦИЙ

 [толук ысмы — Квинт Гораций Ф л а к к; б. з. ч. 65 — б. з. ч. 8-ж.] — рим акыны. Рим ж-а Афины-дан билим алган. Алгачкы респ-качы-лар тарабында жүрүп, кийин император Августтун дворец акыны болгон. Г-дин туңгуч чыг-лары (б. з. ч. 35— 30-ж.) — моралдык ж-а адабий темаларда жазылган сатиралар же «маек-тешүүлөр». Г. ашкерелоо мүнөздөгү ырларды (эподдорду) да жазган. Б. з. ч. 30—13-ж. 4 лирикалык ыр («Одалар») китебин чыгарган. Биринчи китеби филос. ой жүгүртүулөрго, экинчиси поэзия маселелерине арналган. Г. рим ад-тын грек лирикасында-гыдай жаңы өлчөм м-н байыткан. Анын чыг-лыгы ошол кездеги ад-т-тын бийик үлгүлорүнон болгон.

Чыг.:  Оды, эпосы, сатиры, послания, М., 1970.

Ад.:   История римской литературы, т. 1, М., 1959.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *