(26. 3. 1880, Херсон — 25. 3. 1966, Москва) — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. Соц. Эмг. Баатыры (1960), тарых илим д. доктору (1934), 1903-жылдан КПССтин мүчөсү. 1905-ж. РСДРПнин Екатеринослав комитетинин мүчөсү, кийин секретары. Одессада ж-а Нико-лаевде парт, иште иштеген. 1917-ж. Февр. рев-ясынан кийин РСДРП (б) -нин Екатеринослав комитетинин мүчөсү. «Звезда»’ газетасынын редактору. РСДРП (б) нин 7-(Апрель) конф-ясынын делегаты. 1918—19-ж. Украина КП(б) БКнын секретары. 1920— 25-ж. Екатеринослав, Москва, Донецк, Харьков губкомдорунун бюро мүчөсү ж-а агитация, пропаганда бөлүмүнүн, 1925—27-ж. ВКП (б) БКнын аялдар бөлүмүндө басма сөз бөлүмүнүн башчысы. 1928—38-ж. Коминтернде жооптуу кызматта. 1938—45-ж. «Исторический журналдын» редакторунун орун басары. 1945-жылдан КПСС БКга караштуу Марксизм-ленинизм ин-тунда ст. ил. кызматкер. Партиянын 15—17, 22-съезддеринин делегаты. 1918—22-ж. ББАКтын, 1922—29-ж. БАКтын мүчөсү.» 1927—38-ж. Украина КП(б) БКнын мүчөсү. Коминтерндин бардык жети конгрессинин делегаты. 1928—43-ж. Коминтерн Аткомунун мүчөлүгүнө кандидат. Эки Ленин ордени ж-а медаль м-н сыйланган.

от 2020