ГОПАК

 (украинче гол — бийлөө учурунда күчтүү сезим м-н айтылуучу сөз) — украин эл бийи, көбүнчө эркектер бийлейт. Г-тын ыр түрүндөгү ж-а аспаптын обондору элде, о. эле муз. пьесаларда аткарылат. Г. жанры көптөгөн орус ж-а украин компози-торлорунун чыг-ларында пайдаланылган. Мис, Римский-Корсаков «Май түнү», Мусоргский «Сорочинцыдагы ярмарка» операларында; Соловьев-Седой «Тарас Бульба», Хачатурян «Гаянэ» балеттеринде ж-а симф. чыг-лар-да, камералык, вокалдык музыкада колдонгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *