ГОНЧАРОВ Иван Александрович

(6. 6. 1812, Симбирск —15. 9. 1891, Петербург) — орус жазуучусу. Көпөс-түн үй-бүлөсүндө туулган. Москва ун-тинин тил-ад-т бөлүмүн бүтүргөн. Чыг-лыгы ун-тте окуп жүргөндө башталат. Алгачкы ырлары романтик акындардын таасиринде жазылган. Г-дун В. Г. Белинский м-н (1846) таа-нышуусу демокр. көз караңгынын өнүгүшүнө түрткү берген. «Демейдеги окуя» (1847), «Обломов» (1859), «Жар» (1869) романдары — орус турмушундагы чындыкты ар тараптан көрсөткөн реалисттик мыкты чыг-лар. «Обломов» романын Н. А. Добролюбов жогору баалаган. В. И. Ленин «обло-мовчулукту» артта калуучулук, бекерчилик, мителик маанисинде көп колдонгон. Г. орус ж-а дүйн. ад-ттын тарыхында реалисттик көркөм прозанын чебери катары белгилүү. Жазуучунун калемине очерктер, адабий сын макалалар да таандык. Г-дун чыг-ла-рынын көбү кыргызча которулган.

Чыг.:  Собр. соч., т. 1—6, М., 1959—60; Обломов, Фр., 1960; Демейдеги окуя, Фр., 1961; Жар, Фр., 1963.

Ад.:   Белинский В. Г., Взгляд на русскую литературу 1847 г., Поли. собр. соч., т. 10, М., 1955; Добролюбов Н. А., Что такое обломовщина? Собр. соч., т. 2, М., 1952; Пру ц ков Н. И., Мастерство Гончарова — романиста, М.— Л., 1962.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *