[15(28). 1. 1911-ж. т.] —сов. новатор-комбайнер, эки жолу Соң. Эмг. Баатыры (1951, 1954). 1944-жылдан КПСС мүчөсү. 1930-ж. трактористтер курсун бүтүргөн. 1930-31-ж. Краснодар кра-йынын Ленинград р-нундагы МТС-те тракторист. 1933—36-ж. Кызыл Армияда кызмат өтөгөн. 1936—41 ж-а 1946—59-ж. комбайнер болуп иштеген. 1950-ж, 26 жумуш күнүндө 8095 ц эгин жыйнаган. 1959—62-ж. Краснодар крайынын Киров р-нундагы Киров атн. к-здо механик. Г. КПССтин 19—20-съезддеринин делегаты. РСФСР Жог. Советинин (4-шайл.) депутаты. Төрт Ленин ордени, башка 2 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020