ГОНОРАР

от2020

Ноя 29, 2020

(лат. honorarium — кызмат үчүн сыйлык акы) — ад-т, илим же иск-во ж. б. чыг-ларынын авторлоруна же алардын мурасчыларына төлөнүүчү калем акы (к. Автордук укук). Художниктердин, адвокаттардын, врачтардын эмгегине сыйлыкка төлөнгөн акылар да Г. катары эсептелет. Биздин өлкөдө Г. төлөөнүн өлчөмүн ж-а тартибин СССР Мин. Совети же союздук респ-калардын Мин. Совети белгилейт. СССРде автордук Г-ды төлөөнүн көлөмү дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдүн ичинен өтө жогору турат.

от 2020