ГОНИТ

(гр. gony — тизе) —тизе муун-ззрынын сезгениши. Г. башка муунтуп оорулары сыяктуу эле муунга хан же жараат аркылуу инфекция-■и киришинен пайда болот. Анын татуу кармаган ж-а өнөкөт түрү бар. Катуу кармаган түрүндө муунга суу толуп, шишийт, ооруйт, кызарат, кээде оорулуу адамдын темл-расы көтө- рүлөт. Мындан муун бүгүлүп калышы мүмкүн. Өнөкөт түрү катуу кармаган түрүнөн же башка оорулардан (туберкулёз, котон жара) кийин пайда болот. Дарылоо Г-ти пайда кылган ооруга карата жүргүзүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *