ГОНДУРАС КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ (ГКП)

марксчыл майда топтордон 1927-ж. түзүлгөн; 30-жылдар-дын башында өкмөттүк репрессия-ларга байланыштуу жоюлган. 1954-ж. апрелде Гондурас марксчыларынын 1-Улуттук конф-ясында партия кайра түзүлүп, уставы кабыл алынган. Борб. Комитети шайланып, газета чыгаруу жагы чечилген. Партия түзүлгөн күндөн бери подпольеде иштейт. ГКП 1954-ж. май айында эмгекчилердин эң ири иш таштоосун уюштурду, анда профсоюздарды түзүү, кээ бир экон. жеңилдик алуу укугуна жетишип, өкмөттү эмгек законун кабыл алууга мажбур кылды. ГКП-нин 1-съезди (1958-ж. июнь) БКнын эл аралык ж-а ички саясий абал ж-дөгү докладын жактырды, жаңы жетекчи органдарды шайлап, уста-вын бекитти, элге «Эркин, суверендүү жана көз карандысыз Гондурас үчүн» деген чакырык м-н кайрылды. ГКПнин 2-съезди (1972-ж. апр.) жаңы программа ж-а устав кабыл алды. ГКПнин делегациялары коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелөрине катышып (1957, 1960, 1969-ж., Москва), анын кабыл алган документтерин кубатташты. ГКП демокр. централизм негизинде уюмдашкан. Партиянын жог. органы — съезд, съезддер аралыгында-БК.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *