ГОНДОЛА

от2020

Ноя 29, 2020

— 1. Түбү тегиз, тумшугу кайкы, бир калактуу кайык. 2. Жүктү өзү түшүрүүчү т. ж. вагону. 3. Учуучу аппараттарда (мис, аэро-статта, дирижаблде) жүк, приборлор жайгашып, кишилер отуруучу кабина.

от 2020