ГОМО…

от2020

Ноя 29, 2020

 (гр. homos — тең, бирдей өз ара, жалпы) — татаал сөз алдындагы жалпы, бирдей, окшош деген маанилерди туюндуруучу бөлүк (мис, гомология, гомогендүү).

от 2020