ГОМОФОНИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. homos — бирдей, phone — үн) — көп үндүүлүктүн бир түрү. Ал башкы ж-а коштоочу деп бөлүнөт. Г. 17—19-к-дан муз. жаңы жанрларда (опера, оратория, кантата), коштолуп аткарылчу жекече ырларда ж-а аспаптын музыкада өнүккөн.

от 2020