ГОМОМОРФИЗМ

(гомо… ж-а гр. morphe — түр, форма) — бир маанилүүлүк талап кылынбай бир көп-түктүн экинчи көптүккө чагылдыры-лышы. Бир группаны экинчи группага гомоморфтук чагылдырууда композиция закону сакталат, б. а. М группасынын а ж-а в элементтери анын с = ав элементин берсе ж-а гомоморфтук чагылдырууда а, в элементтери тиешелүү түрдө М1 группасынын <ц, в[ элементтерине өтсө, анда автоматтык түрдө М дин с = ав элементи М1 дин с\ = а\, в\ элементине өтөт. М{ группасынын бирдик элементине өткөн М группасынын элементтеринин тобу Г-дин ядросу деп аталат. Г-дин ядросу М группасынын нормалдык бөлуучусу болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *