ГОМОЛОГИЯЛЫК ОРГАНДАР

— жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн жалпы түзүлүштөгү, окшош түйүлдүк-төн өөрчүгөн ж-а бирдей (жоогазындын түбү, картошканын түймөгү же ТҮРДҮҮ куштардын канаты, адамдын колу) функцияны аткаруучу органдары. Бир эле организмдердин Г. о. окшош органдар деп аталат. Алар дененин узундугу б-ча бири бирине симметриялуу (омурткалуулардын алдыңкы ж-а арткы аяктары ж. б.) же иретсиз (жаныбарлардын түгү, өсүмдүктөрдүн жалбырактары ж. б.) жайгашкан, к. Гомология, Аналогия-луу органдар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *