ГОМОГЕНДИК РЕАКТОР

 — активдүү зонасында ядролук отуну м-н басаң-даткычы гомогендик аралашмадан турган ядролук реактор. Г. р-до жылуулук бөлүп чыгаруучу элементтер болбойт. Ядролук отуну ж-а кайтадан иштелүүчү сырьёсу (уран, торий, плутоний) реактордун активдүү зонасында кадимки «туз эритмеси же оор суу түрүндө болот. Активдүү зо-надан бөлүнүп чыккан жылуулук ал аркылуу өтүүчү суу, газ ж. б. жүрүүчү түтүктөр б-ча айланат (циркуля-цияланат). Г. р. технол. ж-а конст-рукциялык татаалдыгынан улам кеңири тарала элек. Ал эксперимент үчүн гана колдонулууда. Г. р-дун айрым долбоору ө. ж-да электр энергиясын алуу үчүн жылуулук булагы катары пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *