ГОМИНИЛЕР

 (дат. hominidae— адам) ■— примат тукумундагы түркүм. Буга азыркы замандагы ж-а археол. каз-малардан табылган адамдар (архан-троптор, палеонтроптор) кирет. Окумуштуулардын кобү австралопитек-тер ж. б. казылып алынган эки буттуу жог. приматтарды Г. тукумуна таандык деп эсептешет. Айрым изилдөөчүлөр архантроптордон берки «чыныгы» адамдарды гана Г-ге киргизишет. Илимде Г-дин келип чыгышын үчүнчүлүк доордун (3,5 млн жыл чамасында) аягына ж-а төртүнчүлүк доордун орто ченине (1 млн жыл мурун) ыйгарган да көз караштар бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *