ГОМЕР

— Байыркы Грецияның ылакап ырчысы (жомокчусу). Г-дин өмүрү ж-а чыг-лыгы ж-дө так маалыматтар жок. Античный уламыштарга караганда Г. эл кыдырып эпос айткан сокур ырчы (рапсод) болгон; Г-дин мекени деп аталыш үчүн өз ара талашкан гректин жети шаарынын (Смир- t»0i;., ‘ , , «»:\ на, Хиос, Коло-фоп, Саламин, Ро- v дос, Аргос, Афины) биринде туулган; б. з. ч. 12— • 17-к-дар аралыгында өмүр сүргөн. Адегенде көп сандаган эпостун чыг-ларга автор деп эсептелсе, кийинчерээк ага «Илиада» ж-а «Одиссея» деген поэмалардын авторлугу гана ыйгарылган. Г-дин жеке керт башы ж-а өмүрү, о. эле анын чыг-лары деп саналган «Илиада» м-н «Одиссеянын» чыныгы автору ким экенин, качан жаралганы, кантип калыпка салынганы ж-дө талаш-тартыштар илимде Г о-мер маселеси деген татаал проблеманы туудурган. Ал проблема азыркыга чейин чечиле элек. Сов. илимпоздор «Илиада» м-н «Одиссея-ны» фольклордук чыг-лардын кагазга түшүрүлгөн гана варианты эмес, жаңыдан өөрчүй баштаган жазма ад-т-тын туундусу деп жоромол кылышат. Дүйнөдөгү көпчүлүк изилдөөчүлөр «Илиаданы» б. з. ч. 8-к-дын акыркы чейрегинде, ал эми «Одиссеяны» андан бир кыйла кийин калыптанып бүткөн деп эсептешет.

Ад,: Тройский И. М., История античной литературы, 3 изд., Л., 1957; Л о-с е в А. Ф., Гомер, М., 1960.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *