ГОМЕО…

от2020

Ноя 29, 2020

 (гр. hompios — окшош, бирдей) — татаал сөз алдындагы окшош, бирдей, ошонун өзү дегендей маанилерди туюңдуруучу бөлүк (мис, гомеопатия, гомеостаз).

от 2020