ГОМЕОМОРФИЗМ

—эки топологиялык мейкиндиктин өз ара бирдей маанилүү ж-а үзгүлтүксүз чагылдыры-лышы, к. Топологиялык мейкиндик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *