(1707-1793) — ита-лиялык драматург, театр реформатору ж-а улуттук комедияны түзүүчү. Ал театрга реформа жүргүзүү м-н импровизация комедияларынын ордуна реалдуу адам мүнөзү бар драма-тургияны киргизип, феод. коомду сындаган. Анын реформасы 1748— 53-ж. коюлган «Амалкөй жесир», «Катын ушак», «Эки мырзанын малайы» ж. б. комедияларында ишке ашкан. Г. үй-бүлө, тиричилик темасындагы комедияларына («Жигит менен айым», «Эки жүздүү» ж. б.) жаңы драмалык форма киргизип, аны жаңы идея, жаны улуттук мазмун м-н байытты. Чыг-ларында эл массасы башкы оң каарман катары берилет. Г. реформасы чет өлкөлөрдө да кубатталган. Ал 267 пьеса жазган.

Ад.; Р е и з о в Б. Г., Карло Гольдони, 1707—1793, М.—Л., 1957.

от 2020