— сандар теориясынын маанилүү проблемаларынын бири. Г. ц-нда 5 ж-а андан чоң ар кандай так санды үч жөнөкөй сандын суммасы, ал эми 4 ж-а андан чоң ар кандай жуп санды эки жөнөкөй сандын суммасы түрүндө көрсөтүүгө мүмкүн экендигин далилдөөгө боло тургандыгы айтылган. Айрым учурда Гольдбах—Эйлер проблемасы деп да аталат. 1742-ж. Петербург ИА-нын акад. Х. Гольдбахтын (1690— 1764) Эйлерге жазган катында Г. п. айтылып, Эйлер өзүнүн жообунда Г. п-нын жуп сандар үчүн туура экендигин билдирген. Г. п-н чечүүдөгү алгачкы кадам Л. Г. Шнирельманга (1930) тиешелүү. Г. п. үчүн так сандар акад. И. М. Виноградов (1937) тарабынан чечилген.

от 2020