ГОЛЬДБАХ ПРОБЛЕМАСЫ

— сандар теориясынын маанилүү проблемаларынын бири. Г. ц-нда 5 ж-а андан чоң ар кандай так санды үч жөнөкөй сандын суммасы, ал эми 4 ж-а андан чоң ар кандай жуп санды эки жөнөкөй сандын суммасы түрүндө көрсөтүүгө мүмкүн экендигин далилдөөгө боло тургандыгы айтылган. Айрым учурда Гольдбах—Эйлер проблемасы деп да аталат. 1742-ж. Петербург ИА-нын акад. Х. Гольдбахтын (1690— 1764) Эйлерге жазган катында Г. п. айтылып, Эйлер өзүнүн жообунда Г. п-нын жуп сандар үчүн туура экендигин билдирген. Г. п-н чечүүдөгү алгачкы кадам Л. Г. Шнирельманга (1930) тиешелүү. Г. п. үчүн так сандар акад. И. М. Виноградов (1937) тарабынан чечилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *