ГОЛУБЕВ Виктор Максимович

[4 (17). 1. 1916—17. 5. 1945]—сов. учкуч, эки жолу Сов. Союз. Баатыры (1942, 1943), майор (1943). 1942-жыл-дан КПСС мүчөсү. 1936-жылдан Сов. Армияда. Харьков аскер учкучтар мектебин (1939) бүтүргөн. Улуу Ата Мек. согушта 285-глтурмалоочу учкучтар полкунда эскадрильянын командири, штурманы. Смоленск, Ростов-на-Дону, Харьков, Курск салгы-лаштарына катышкан. Ленин ордени, 2 Кызыл Туу, 2-дараж. Ата Мекендик Согуш, Кызыл Жылдыз ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *