ГОЛОТУРИЯЛАР

от2020

Ноя 29, 2020

(Holothurioidea) — ийне терилүүлөр тибиндеги омуртка-сыз жаныбарлардын классы. Скелети начар өөрчүгөн. Эң чоң Г-дын уз. 2 ж ге жетет. Дене түзүлүшү курт сымал. Тинтүүрлөр м-н курчалган оозу денесинин алдынкы бөлүгүндө жайгашып, азыгын кармоого ылайыкталган. Г-дын дем алышын ичегинин арткы бөлүгүнөн орун алган тармактуу көңдөй (амбулакралдык система) аткарат. Өөрчүшү метаморфоз жолу м-н өтөт. Г-дын ИООгө жакын түрү бар. Алар планктон же ылай м-н азыктанып, жай кыймылдап, деңиз түбүндө жашайт. Кургатылган Г. тамак катары да колдонулат.

от 2020