— газета, Түркстан Компартиясынын Каракол уезддик комитетинин ж-а уезддик советтин органы. Пржевальскиде 1918— 22-ж. орус тилинде чыгып турган. Анын беттеринде калктын турмушу, Совет бийлигинин алгачкы кадамдары ж-дөгү билдирүүлөр жарыяланган.

от 2020